היחיד והסדר החברתי
Printer-friendly versionשלח לחברPDF version
₪0.00
SKU: or_course_23

 

האם אזרח טוב הוא אזרח ממושמע? האם חינוך טוב הוא ערובה ליציבות חברתית? סוגיות אלו תופסות מקום מרכזי בהכרעותיהם של מורים ומנהלים לגבי אירועים של הפרת משמעת ולגבי קביעת מדיניות בתחומים שונים. שאלות אלו מהוות גורם חשוב בהכרעותיהם של אנשי חברה וקהילה בבואם להתמודד עם 'מפרי הסדר' לסוגיהם. מחשבה ביקורתית על הסדר החברתי וציוויו הינה תנאי להתמודדות של מורים וקובעי מדיניות בחינוך ובקהילה עם מקרים שונים של הפרעות לסדר ועם תקלות אחרות בשגרת היומיום.

מטרות הקורס הן להכיר את יסודות המחשבה הביקורתית שהונחו בהגות של אסכולת פרנקפורט ולבחון את יישומיה של הגות זו בחינוך ובקהילה. היכרות זו תסייע לסטודנטים לגבש עמדה כלפי הסדר החברתי במסגרות בהן הם פועלים, ולהתוות לעצמם עקרונות פעולה רצויים ומעשיים בבואם להתמודד עם הפרעות לשגרה. 

סילבוס הקורס

קישור לאתר חדש המסודר לפי נושאים

משה צוקרמן: חרושת הישראליות

אדורנו והורקהיימר: 'חרושת התרבות: הנאורות כרמיית המונים'

האני והסתם: זיגמונד פרויד

ענת רימון אור: הסבר על תופעת יצרי החיים ויצרי המוות

פרידריך ניטשה: מעבר לטוב ולרוע, 'טוב ורוע טוב ורע' פרק 14

ענת רימון אור: אכזריות ותופעת החיים

הסבר של ענת רימון אור על רעיונותיו המרכזיים של ניטשה, מתוך: מבנה הנפש בין ניטשה לפרויד

לביקורת הכוח, וולטר בנימין

אריאלה אזולאי: אלימות ואלימות שכנגד

education still under siege

המניפסט הקומוניסטי

מבוא: קידמה ודיכוי

קישור לקטע מתוך הסרט 'בקצב השעון' של של כריסטופר מורהאן הסרט מופיע בסוף המצגת

קישור למצגת כPDF

מהי תבונה

שיעור ראשון מבוא

View more presentations or Upload your own.

התפוררות אירופה ועלית רעיון הלאומיות

View more presentations or Upload your own.

אסכולת פרנקפורט: מבוא

אסכולת פרנקפורט ליחיד והסדר החברתי
View more presentations or Upload your own.
 

הרצאה מקוונת: זיגמונד פרויד

 

הרצאה מקוונת: הרברט מרקוזה

מחיר: ₪0.00