מבוא לפילוסופיה של החינוך: בית ברל
Printer-friendly versionשלח לחברPDF version
₪0.00
SKU: or-course-0012

בקורס נכיר גישות מרכזיות בפילוסופיה, אשר עצבו את מחשבת החינוך בתקופה שלנו, נלמד דרכים שונות לחשוב את סוגיית החינוך ונקבל כלים לעצב את דרכינו כמחנכים ומורים

סילבוס הקורס

קישור לאתר הקורס המסודר לפי נושאים

קישור למבחן הבית, אביב 2013

אפלטון, פוליטאה, חלקים מספר ב'

אפלטון, פתיחת ספר ז' משל המערה

קישור לטקסט מבנה הנפש בין ניטשה לפרויד

קישור לטקסט של ג'ון דיואי מתוך 'דמוקרטיה וחינוך'

קישור לטקסט 'כה אמר זרתוסטרא': הקדמת זרתוסטרא

קישור לטקסט 'מבנה הנפש בין ניטשה לפרויד', המציג את המבוא לתורתו של פרידריך ניטשה

קישור לקטע מספר 14, בתוך 'לגינאלוגיה של המוסר' 'טוב ורוע, טוב ורע'

קישור לטקסט אייכמן בירושלים מאת חנה ארנדט, פרק ב': הנאשם

קישור לשאלות רב ברירתיות לבדיקה עצמית: אפלטון ודיואי

קישור לשאלות רב ברירתיות לבדיקה עצמית: פרידריך ניטשה

קריאה מודרכת בפתיחת ספר ב'


קריאה מודרכת פוליטאה פרקב סרט 1 א by Rimon_Or

קריאה מודרכת בתחילת פרק ב' 2

פוליטאה ב סרט א2 by Rimon_Or

קריאה מודרכת במשל המערה

 


קריאה מודרכת במשך המערה 1 by Rimon_Or

מהן אידאות


מהן אידאות2 by Rimon_Or

מצגת: רעיונות מרכזיים בהגותו של ג'ון דיואי

הרצאה מקוונת: רעיונות מרכזיים בהגותו של ג'ון דיואי


שאלות רב ברירתיות: אפלטון ודיואי

מצגת שהוצגה בשיעור על אכזריות

זוהי מצגת שהכינו אורלי רומן וסיגלית אודות החינוך הדמוקרטי ויסודותיו, למעוניינים ולמעוניינות להרחיב את הידע אודות החינוך הדמוקרטי

החינוך הדמוקרטי מחזון למציאות 1


 
 

מחיר: ₪0.00